najwazniejsze zmysly czlowieka

najwazniejsze zmysly czlowieka

Duchowe Naturalizm w okresie renesansu i oświecenia

Duchowe Naturalizm kwitło w okresie renesansu i oświecenia. Były prekursorami dzieje całą drogę z powrotem do początków historii, ale osiągnął pełną kwiat rozpoczynający się w XVI-wiecznej Europie.

Światopogląd Duchowego naturalizmu, zwany także religijna Naturalizm, obejmuje duchowość z perspektywy naturalizmu, czyli bez odwoływania się do przyczyn nadnaturalnych i wyjaśnień. Bóg, bogowie, duch, i wszelkie inne takie koncepcje, jeśli w ogóle stosowane, znajdują się całkowicie w naturalnym wszechświecie.

najwazniejsze zmysly czlowieka

Od naturalizm wydaje się wiązać koncepcję podziału między naturalnym i nadprzyrodzonym, to problematyczne mówić o tym wcześniej opracowany, że dzielenie. Koncepcja Supernatural pojawiła się stopniowo w Europie w okresie średniowiecza, choć pojawiają się zwłaszcza teologii Tomasza z Akwinu (Saler, 1977). Po tym rozwoju, a potem przyszedł pełny rozkwit Duchowej naturalizmu. To nie jest nigdzie lepiej niż zilustrowane przez idee trzech mężczyzn: Giordiano Bruno, Baruch Spinoza, i John Toland.

Giordiano Bruno (1548-1600) był jednym z pierwszych zwolennikiem rewolucji kopernikańskiej, która zaproponowała, że ??Ziemia krąży wokół Słońca. Sam Kopernik twierdził zastosować teorię tylko sens obliczeń matematycznych, jednocześnie wierząc według właściwej doktryny Kościoła, że ??Ziemia była centrum wszechświata. Bruno różniły, wierząc słońce było naprawdę w centrum naszego układu słonecznego. Ponadto uważał, że Bóg jest wszechświat, a wszechświat był Bogiem, czyniąc go jednym z pierwszych, którzy otwarcie opowiadają formę duchowego naturalizmu. Dla tych herezji, został spalony na stosie (Hecht, 2003).

Baruch Spinoza (1632-1677) dał się w pełni rozwiniętą ekspozycję tego światopoglądu. Przedmiotem czci było to, co nazwał "Boga lub natury". Artykuł dzięki: